anani kanguru gibi ziplatip sikiyorum

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Hisseli tapu satışında düzenleme

Miras kalan ve kardeşler arasında pay edilen gayrimenkul ve dükkan tapuları için yürürlükteki uygulamalarda önemli bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

Hisseli tapu satışında düzenleme

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle orta gelirli yurttaşlar için yeni bir gayrimenkul satın almak zorlaştı.Ev ya da dükkan satın alabilmiş milyonlarca kişi, yeni bir gayrimenkul almaya ekonomik durumunun yetmemesi üzerine gayrimenkul tapularını birinci derece yakınları arasında pay etmeyi tercih ediyor.

 

Bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü, sıklıkla kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla çözülmekte.Yıllardır yürürlükte olan uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu.

Yapılan düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

Yeni uygulamaya göre, bu tarihten itibaren miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli oluyor.

 

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekir. Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilir.

Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmeli.

 

Hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde aranmayacak.

Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkün.

Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir.

Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekiyor.

Tarih: 05-10-2023

FACEBOOK YORUM
Yorum